Diagnose galstenen

Bij hevige pijnen in de rechterbovenbuik en eventueel uitstralingen naar de rug en/of de rechterschouder, braakneigingen en misselijkheid. Het schijnt echter dat het in de praktijk erg lastig is om op basis van deze klachten een juiste diagnose te stellen.

Indien je last van vet eten krijgt, gal is namelijk een belangrijke vloeistof die in de darm zorgt voor in belangrijke mate het verteren van vetten. Op het moment dat er voedsel in de darm terechtkomt, zal de gal vanaf de lever komend, via galblaas door de darm heen geperst gaan worden. Bij een blokkade is dit dan niet meer mogelijk.

Licht kleurende ontlasting gedurende langere tijd: als er heftige buikpijnen aanwezig zijn met geelachtige verkleuring van de huid en het oogwit, dan is de galgang naar de darm verstopt door waarschijnlijk een galsteen. Deze verstopping zorgt er dan voor dat de gal niet meer bij het voedsel in de darm kan komen en het verteringsproces niet meer op gang kan komen. Ook kan de urine een bruinachtige kleur gaan vertonen.

Als er een van bovenstaande klachten optreedt en er ook nog eens koorts aanwezig is, is het raadzaam om een arts te bezoeken. Indien de arts de diagnose van galstenen heeft geconstateerd op basis van de klachten zijn er een aantal onderzoeken mogelijk:

Echografie
Met een eenvoudige echo zijn de galstenen al waar te nemen in de galblaas.

Bloedonderzoek
Bloedonderzoek kan, naast echografie, extra belangrijke informatie verschaffen.

MRI scan
Met behulp van een MRI scan zijn de galstenen niet alleen in de galblaas waar te nemen maar ook in de afvoerwegen van de galblaas.

Medische ingrepen
Een vetarm dieet kan hulp bieden bij de lichtere klachten en het mogelijk onder controle houden.

Als er een acute galsteen aanval is opgetreden is het mogelijk door middel van een injectie met een pijnstiller of een zetpil de klachten (tijdelijk) te verhelpen; de opgetreden pijnkrampen in de galblaas en galgang worden hiermee vrijwel onmiddellijk beƫindigd.

Een operatie biedt op dit moment nog de beste oplossing met het verwijderen van de galblaas inclusief de galstenen.

Alleen de galstenen verwijderen biedt geen langdurige oplossing, omdat de gal weer nieuwe stenen aan gaat maken.

Met een kijkoperatie kunnen alleen die galstenen worden verwijderd die zich tussen de lever en de darm in de galgang bevinden en is dus hoogstwaarschijnlijk slechts een tijdelijke oplossing.