Wat is gal?

Gal is een groengele vloeistof dat wordt gebruikt om cholesterol, vetten en vitaminen in het eten verteren. Het bestaat uit galzouten, bilirubine, cholesterol, vetten en elektrolyten. De gal wordt vanaf de maag direct naar de dunne darm vervoerd. Een deel van de gal blijft stromen naar de dunne darm. Een ander deel van de gal wordt opgevangen in de galblaas voor als er tijdelijk meer gal nodig is. Dit kan bijvoorbeeld na een vette maaltijd zijn.

Wanneer er tijdelijk extra gal benodigd is dan gaat er een signaal naar de galblaas. Deze knijpt vervolgens samen zodat er gal uit blaas stroomt en er hierdoor meer gal naar de dunne darm vervoerd wordt.
Als er extra gal nodig is dan krijgt de galblaas een signaal en knijpt samen zodat er gal uit de galblaas stroomt en er extra veel gal naar de dunne darm toe gaat.